Toezicht

Toezicht

Het watersportcentrum vindt veiligheid een belangrijk onderdeel van uw verblijf in onze haven. Uw kostbare bezit is immers in ons beheer. Het stelt u wellicht gerust als u ter kennis wordt gesteld over het feit dat het watersportcentrum 24/7 onder toezicht staat van een beheerder. De beheerder woont enkele meters verwijderd van de haven. 

Op de manier garanderen wij de veiligheid en toezicht op de haven. De beheerder waakt en neemt maatregelen als dit nodig blijkt te zijn.

Telefoon
0412 482 439

Mail
Info@wscjandegroot.nl

Adres
Lithoijensedijks 46 5396 NG Lithoijen