Historie

Dat het watersportcentrum bestaat is voor U misschien vanzelfsprekend. Toch is ons watersportcentrum het eindproduct van diverse ontwikkelingen uit de maatschappij.
Wij zijn er dan ook behoorlijk trots op dat ons watersportcentrum zo'n vergaande en kleurrijke geschiedenis bezit. Het geeft een stukje karakter en degelijkheid mee aan onze bezoekers.

Om U een inzicht te geven in de ontwikkeling van ons watersportcentrum, geven wij hieronder de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van ons watersportcentrum.

De familie de Groot is al generaties op de oude loswal in het plattelandsdorp Lithoijen te vinden. Sinds Harry de Groot de maas bevoer met trekschuiten van Rotterdam naar Lithoijen en vice versa, met vracht voor de bevoorrading van met name Oss, is de familie aan de loswal gebleven.

In de tijd van Nol de Groot was de recreatievaart een onbekend begrip, ten tijde van Jan de Groot Sr. kwam hier langzaam verandering in. Er ontstond steeds meer de behoefte om het meest dierbare bezit van de watersporter, de boot, een ligplaats te geven.

Na de overname door Jan de Groot Jr, Uw huidige gastheer, is J de Groot Aquaservice uitgegroeid tot wat het nu is; een modern geoutilleerd bedrijf, met mensen die het hele jaar door alle services bieden die een waterrecreant nodig heeft.

Dat wij niet stil zitten kunt U zien aan de constante verbeteringen en uitbreidingen van en aan de haven. Onze toekomstplannen voor onze haven vindt U terug onder de knop "watersportcentrum"-"toekomst"

 

Midden full